Griezelnachten
Volle Maan eventsDe opbouw van deze pagina is als volgt:
 • Vooraf
 • Uitleg over het event
 • Te maken keuzes - lange termijn / korte termijn
 • Plannen maken samen met uw kind - spelen van het event
 • Downloads bij de griezelnachten


 • U kunt in het bovenstaande rijtje op de links klikken om naar een specifiek onderdeel te gaan.

  Vooraf

  De griezelnachten (ook wel Volle Maan Event genoemd) vormen een aparte categorie binnen het spel.
  Je zou het een beetje als de rode draad kunnen beschouwen.
  Op deze pagina beschrijven we hoe het event in elkaar steekt en komen met adviezen en suggesties hoe dit met uw kind voor te bereiden en te spelen.

  Daarbij zal u zelf de inschatting moeten maken, afhankelijk van de leeftijd en vaardigheden van uw kind, welke insteek voor uw kind het beste is.

  Het aparte aan de griezelnachten is eigenlijk dat het zowel een terugkerend eendaags event is, als ook een doorlopend event.
  Bij de griezelnacht horen eigen gewassen, en eigen prijs-items. De prijs-items worden niet gekocht met geld, maar geruild tegen aantallen griezelgewassen.

  Voor veel van de prijs-items is de gevraagde hoeveelheid van de verschillende gewassen te hoog om in één etmaal te behalen.
  Daarom is de planning met uw kind ook wat anders dan bij 'gewone' events.

  Uitleg over het event

  Wanneer?

  De griezelnachten zijn een terugkerend 24-uurs event.

  Meestal worden ze met of nabij de dag van volle maan gehouden.
  Echter, vanwege andere events kan het wel eens wat verschoven worden.
  Ook kan het om die of andere reden een maand worden overgeslagen.

  Het is dus zaak de OA in de gaten te houden, speciaal in de week voor volle maan.

  De laatste tijd is het event steeds begonnen in de namiddag, half vier, vier uur.
  Ook dat is terug te vinden in de OA, hoewel de werkelijke starttijd dus wel eens iets kan afwijken.
  Wat niet afwijkt is dat het event exact 24 uur na de start eindigt.

  Wat houdt het in?

  Bij de start verschijnt er links in het spelraam in de event-timer een plaatje met een gele knop (met daarop een boos grijnzende maan). Deze knop is de schakelaar voor dagstand en nachtstand.

  In het plaatje bij 1 vouw je de timer uit, en bij 2 klik je om te wisselen van dag en nacht.
  In de timer staat ook nog het aantal volle uren dat het event nog loopt. Als er een 0 staat zit je dus in het laatste uur.

  De nachtstand werkt alleen op het thuisveld (de centrale weide).
  In de nachtstand kan ook niet naar de andere velden of de siertuin worden gereisd.
  Gelukkig kan de nachtstand tijdens de griezelnacht onbeperkt in- en uitgeschakeld worden.
  Op alle velden die niet voor de nachtstand gebruikt worden kan gewoon het normale oogsten en zaaien doorgaan.

  Op het thuisveld wil je zoveel mogelijk akkers hebben.
  Voor de griezelnacht wordt er alleen gewerkt met gewassen die je zaait en oogst.
  Een veld kan niet tegelijk in dagstand en nachtstand gebruikt worden.
  Voor de nachtstand zijn er bijzondere gewassen:
 • bloedtomaten [10 minuten]
 • bottenstruiken [2:00 uur, 12 EP]
 • grafzerken [4:00 uur, 24 EP]
 • griezelpompoenen [45 minuten, 4 EP]
 • oogappelstruik [5 uur, 30 EP]
 • spoken [6:00 uur, 36 EP]
 • terreurgewassen [2:03 uur, 15 EP]
 • venus vliegenval [3 uur, 18 EP]


 • Deze gewassen zijn nergens te koop.
  De eerste keer dat je met griezelnacht meespeelt krijg je er 10 van elk in je schuur.
  Je moet dan wel na de start van het event een keer uitloggen en opnieuw inloggen.

  Zorg er voor dat je vanaf nu steeds wat over houdt om opnieuw te zaaien.
  Dus lever nooit alles in en gooi het ook niet in de tentoonstelling.

  Heb je per ongeluk toch alles ingeleverd voor een prijs-item, dan moet je geduld oefenen.

  Om de drie uur wordt bij alle spelers gecheckt of een griezelgewas op nul staat, en zo ja krijgen ze 5 stuks van dat gewas.
  Maar dan is het lang wachten voor je weer een behoorlijke voorraad hebt om mee te zaaien en prijs-items te verdienen.

  De griezelnacht eindigt 24 uur na de start. Op de minuut af.
  Maar er is één leuk ding aan de afloop: alle griezelgewassen die gezaaid zijn voor de afloop kunnen na afloop van het event, gewoon in dagstand, nog geoogst worden.
  Jack's shop is dan al dicht, je kan niet opnieuw griezelgewassen zaaien. Maar de laaste oogst komt wel in je schuur!

  Prijs-items - Jack's shop

  Ook met de griezelnacht is het de bedoeling dat je dingen kunt veroveren.
  Alles wat er te verkrijgen is aan griezelitems vind je in Jack's shop, die uiteraard ook alleen in nachtstand te bereiken is.

  De meeste items zijn ep-items. Ze zien er leuk uit, en geplaatst op een veld of (meestal) in de siertuin, leveren ze om de zoveel tijd ep op.

  Dan is er de vleermuisgrot.
  Dit is een stal die net als een kippenstal of konijnenhok geplaatst wordt op het gras, waarvoor in de molen voer wordt gemaakt, en die vleermuizen oplevert als dier.

  Vleermuizen fokken
  Sinds december 2011 kun je ook de licentie om vleeermuizen te fokken vrij spelen middels de griezelnachten. Je vindt de optie in Jack's Shop (nummer 18 in het plaatje hierboven).
  Het fokken zelf gebeurt in de dagstand en is niet afhankelijk van volle maan.


  2000 Venus vliegenvallen
  2500 Oogappelstruiken
  1000 Griezelpompoenen
  3000 Bottenstruiken


  En nieuw sinds 7 juni 2012 is het spinneverblijf. Net als de vleermuisgrot alleen te krijgen bij Jack's hop (en te winnen aan het rad).
  Voor de gegevens van deze twee stallen verwijzen we naar de tabel met alle stallen.  En tenslotte zijn er de griezelwerkstallen.
  Griezelwerkstallen zijn hetzelfde als gewone werkstallen (welke je met gereedschap bouwt) maar hebben een kortere tijd nodig als de gewone variant.
  Om teleurstellingen te voorkomen: ze zien er niet extra griezelig uit, soms weet je alleen dat het een griezelwerkstal is aan het donkerder groene slijmgras en aan de tekst die je ziet als je er op klikt.

  Je kan alleen die werkstallen verkrijgen waarvoor je het juiste level hebt.
  En er zijn niet voor alle werkstallen griezelwerkstallen.

  In de queest Graaf Bracula kun je het griezelige kippenhok (dat is een broedstal) en de griezelige koeienstal (dat is een koemelkstal) verdienen:

  Griezelig kippenhok
  beloning: 140 EP
  produceert: 1 ei
  Tijd die nodig is: 21 h 36 m
  met water: 17 h 16 m
  Griezelige koestal
  beloning: 140 EP
  produceert: 1 koemelk
  Tijd die nodig is: 21 h 36 m
  met water: 17 h 16 m
  In Jack's Shop vind je deze griezelige stallen (en al heten ze stal, het zijn de werkstallen van dat dier):
  Griezelige geitenstal
  beloning: 140 EP
  produceert: 1 geitenmelk
  Tijd die nodig is: 21 h 36 m
  met water: 17 h 16 m
  Griezelige eendenvijver
  beloning: 200 EP
  produceert: 1 dons
  Tijd die nodig is: 32 h 24 m
  met water: 25 h 55 m
  Griezelige paardenstal
  beloning: 180 EP
  produceert: 1 rijles
  Tijd die nodig is: 32 h 24 m
  met water: 25 h 55 m
  Griezelige visvijver
  beloning: 240 EP
  produceert: 1 koi
  Tijd die nodig is: 43 h 12 m
  met water: 34 h 34 m
  Griezelige struisvogelstal
  beloning: 200 EP
  produceert: 1 Struisvogel ei
  Tijd die nodig is: 32 h 24 m
  met water: 25 h 55 m

  De vleermuisgrot, het vleermuizen fokken, het spinneverblijf en de griezelwerkstallen werken gewoon in de dagstand en zijn niet afhankelijk van volle maan.


  Terug naar menu boven   ~~~~   Naar het vervolg