Ambachten

1. Inleiding      2. Het systeem       3. Hoe wat waar      4. De tabellen

1. Inleiding

Vanaf level 40 kan een speler naast het gewone boerenbedrijf ook nog een ambacht leren beheersen.
Op dit moment is er keuze uit drie, in de toekomst kunnen dat er meer worden.

Vanaf level 70 komen er ambachten bij die je met sterren in de Boom der Wijsheid vrijkoopt.

De ambachten zijn:
verschillende ambachten per level
level 40 bakker bloemist jammakerij
level 70 spa manager alchemist


Een speler heeeft recht op 1 gratis opleiding tot een level40-ambacht. Voor het tweede level40-ambacht dient een gering bedrag (1,99 Euro) betaald te worden.
Bereikt een speler in twee level40-ambachten de derde fase dan krijgt zij/hij automatisch het derde level40-ambacht.

De level70-ambachten hebben nog eigen bijzonderheden die we later zullen bespreken.

We leggen op deze pagina eerst het algemene systeem uit.
Daarbij noemen we niet steeds de andere ambachten, voor hen werkt het hetzelfde.

Daarna tonen we welke stappen de speler moet ondernemen (wat en hoe).
We bespreken een strategie.

Tenslotte gaan we apart in op de level70-ambachten.

Op de downloadpagina vind je in de sectie ambachten alle queest-opdrachten en alle recepten.

terug naar boven


2. Het systeem van de ambachten

In de speciale ambachtenstad is ruimte voor het bouwen van diverse ambachtelijke fabriekjes.
Elke speler kiesr dan met welk ambacht zij.hij wil beginnen.
De keuze eenmaal opgegeven aan het spel kan hier niet meer in veranderd worden!
Voor opleidingen tot andere ambachten dient betaald te worden.

In het volgende schema zie je hoe de carriŤres in de ambachten georganiseerd zijn.In elk stadium wordt begonnen met 5 opdrachten om toegelaten te worden.

Na de toelating (bijvoorbeeld tot leerling) moeten er produkten worden gemaakt.

Daarbij is altijd een bijzonder ingrediŽnt nodig, zoals voor de bakker zout en voor de jammaker geleisuiker.

Eerst maak je een basisrecept (een halffabrikaat) en gebruik makend van die basis plus andere ingrediŽnten een eindprodukt.

Voor zowel het maken van de basis als van het product ontvangt de speler punten op de carriŤrebalk.
In ieder stadium van de opleiding is een vastgesteld aantal punten nodig om door te mogen in de opleiding.

Voor de leerlingbakker is het halffabrikaat het "standdaarddeeg". Dit is nodig om daarna broodjes te bakken. En ook om haverbroodjes te kunnen bakken.
Terwijl bij de leerlingjammaker het halffabrikaat "standdaardgelei" nodig is om appeljam en rabarberjam te kunnen maken.

Die halffabrikaten gaan de schuur in. Je kunt er niets anders mee als gebruiken om eindproducten mee te maken.
De eindproducten komen op de plank in je winkel.
En die kun je gebruiken, weggeven of verkopen.

Klik je een eindproduct op de plank aan, dan krijg je de volgende vier knoppen in beeld":
Deze staan elk voor een andere manier van gebruik van je product.

Met de cadeauknop kun je je product aan een van je buren of vrienden sturen. Let op: deze telt mee voor de gratis cadeaus per dag! Het cijfer geeft aan hoeveel cadeaus je deze dag nog kan versturen.

Met de fabrieksknop geef je je opleiding een zetje: je gebrukt je eindproduct om extra punten te verwerven voor je carriŤrebalk. Het aantal punten zie je in de tabellen die je vanaf deze site kunt bekijken of downloaden.
Je kunt maximaal 5 eindproducten per dag gebruiken voor je carriŤre.

Met de eetknop verbruik je het eindproduct voor jezelf. Wat levert je dat op? Dat verschilt per eindproduct. Meestal zijn het EP, soms is het een percentage extra oogst of een percentage extra ep. Wat het oplevert kun je behalve in de tabellen ook zien als je de muis over de eetknop beweegt.

En tenslotte, met de marktknop kun je je eindproduct te koop aanbieden op de markt. Dat kan trouwens ook gewoon als je op de markt bent. Het werkt hetzelfde als alle andere zaken op de markt. Je bepaalt je vraagprijs, betaalt 10% marktkosten, en ontvangt je BD nadat het verkocht is.
Uiteraard vind je bij ons de tabellen om de maximumverkoopprijs makkelijk terug te vinden (zie de downloadpagina).

Op zeker moment heb je alle punten behaald om dit stadium van je opleiding af te sluiten.

Nu kun je 5 nieuwe opdrachten uitvoeren om toelating te krijgen tot het volgende stadium.
Je maakt een nieuw (ander) halffabrikaat en een nieuw eindproduct.
En je gaat weer punten verzamelen, zoals net beschreven.

Speciale ingrediŽnten

Voor ieder ambacht is een speciaal ingrediŽnt nodig, dat net als gereedschap uit de grond komt.
Voor de jammakers is dat geleisuiker. Voor de bakkers is het zout.

Hoeveel er uit de grond komt per oogst is van allerlei factoren afhankelijk.
Allereerst je level in het spel.
Vervolgens of je bekers of dergelijke hebt staan die meer kans op grondstoffen geven.
En tenslotte ook het level en de tijdsduur van je gewas, boom, stal of werkstal.

Je krijgt een beperkt aantal speciale ingrediŽnten uit de grond per dag.
Nee, er staat geen limiet op, maar net als met gereedschap gaat het om enkele tientallen en niet om honderdtallen per dag.

Dat is niet erg, zo is het spel. Maar het betekent ook dat je niet vlug-vlug door een ambacht heen bent.

Wanneer je een ambacht gekozen hebt krijg je alleen het speciale ingrediŽnt van dat ambacht nog uit de grond.

Heb je twee of drie ambachten, dan krijg je voor elk ambacht apart berekend je speciale ingrediŽnten.
In tegenstelling tot de begintijd dus niet kans op de ene ůf de andere, maar voor elk ingrediŽnt apart.
Je krijgt dus niet minder van de andere ingrediŽnten als je er een ambacht bijneemt.

Vergelijkbare carriŤres??
De opleiding verloopt voor elk ambacht op dezelfde manier.
Maar ieder ambacht is anders, en dus zijn de eisen die worden gesteld, en de beloningen die te verkrijgen zijn ook anders.

Binnen de stadia van de verschillende carriŤres komt ook op zeker moment de vraag naar producten uit hogere levels dan 40 of die gemaakt worden op Bahamarama.
Raadpleeg de tabellen als je niet voor een verrassing wilt komen te staan.

Het is niet aan te geven welke carriŤre eerst te starten.
Mogelijk geven de opdrachten uit de bouwfase daarvoor een aanwijzing: als je veel vruchten hebt maar geen broedstal of koemelkstal, dan is de start met de bakkerij wel een stuk lastiger.
Het blijft echter een zaak van zelf vergelijken en zelf kiezen.

terug naar boven


3. Hoe wat waar?

We gaan hier alle stappen binnen het ambachtendeel met plaatjes toelichten.

i. Op de landkaart gaan we naar de ambachtsbuurt.
We komen dan hier uit.
Voor ons voorbeeld gaan we door met de bakkerij. Voor de jammakerij volg je dezelfde stappen.


ii. Onze keus was de bakkerij, dus daar klikken we op met het handje.
We krijgen een nieuw venster.


iii. Door te bevestigen komen we gelijk in de coŲperatie.
Hier is nog geen queest geselecteerd. We moeten nu kiezen voor Bakkersleerling.
Doe je de jammakerij, dan heb je hier de leerling jammaker staan.


iv. Je kunt nu beginnen met de eerste van de 5 opdrachten om toegelaten te worden als bakkerleerling.
Of bij de jam bij de eerste van 5 opdrachten om leerling jammaker te worden.
De opdrachten vind je in onze tabellen en op de downloadpagina.


v. Na het voltooien van de 5 opdrachten word je toegelaten als leerling.


vi. Zo. De bakkerij staat er, klik er op en ga naar binnen.


vi. Daar is de recepten ringband.
Je begint natuurlijk met nul punten op de puntenbalk.
Gebruik de groene knoppen om naar een recept te gaan. Eerst moet je natuurlijk standdaarddeeg maken, want dat heb je nodig voor je volgende baksels.
Standdaarddeeg is een halffabricaat, zonder verdere bewerking kun je er niets mee. Het blijft wel als voorraad in je schuur zolang je het niet gebruikt.
Door het standdaarddeeg te mengen met andere ingrediŽnten maak je je eerste brood.


vii. Geef op hoeveel stuks je wilt maken.
De aantallen benodigde ingrediŽnten veranderen mee als je het aantal te maken stuks veranderd.
Zolang die cijfers zwart zijn heb je genoeg voorraad. Worden ze rood, dan kun je nog niet bakken, je komt van iets te kort.

viii. Te kleine voorraad?
Wanneer je van iets te weinig in je schuur hebt staat in rood het aantal waarvan je te kort komt.
Let op! Als je 10 nodig hebt maar er 1 tekort komt staat toch in rood het getal 10! (zie voor bekijken voorraad nr ix).

Met het blauwe plusteken heb je de mogelijkheid om dit ingrediŽnt voor TG te kopen.
De meeste boer(inn)en zullen echter zuinig op hun TG zijn en het bakken uitstellen tot ze wel genoeg goederen hebben.

ix. Als je met je muis over een ingrediŽnt gaat zie je de voorraad in je schuur.
Tenminste, als je altijd al de tooltips in wolkjes ziet.


x. Het bakken is gestart.
Op het scherm zie je nu een timer lopen. Die geeft in procenten aan hoe ver het bakproces is.
De productietijd verschilt per fase.
    Recepten uit fase 1 duren ongeveer 2 minuten per stuk.
    Uit fase 2 duren ze ongeveer 4 minuten. Die van fase 3 ongeveer 6 minuten.
    Fase 4 kost 8 minuten per stuk en bij fase 5 moet je 10 minuten uittrekken.
Gelukkig hoef je daar niet op te wachten (het mag wel).
Je kunt je scherm sluiten en via de landkaart naar een ander stuk van je boerderij gaan.
Zodra de productie klaar is krijg je een pop-up die je vertelt dat je baksels klaar zijn.


xi. Het bakken is gereed.


xii. Je baksel wordt opgeslagen.
Halffabricaten, zoals het standdaarddeeg komen in de schuur.
Eindproducten zoals een broodje komen op de plank in de bakkerij.


In de voorraadkamer van je schuur zie je alle producten, ook van andere ambachten, die je hebt.
Zelf gemaakt, gekregen, gewonnen of gekocht, dat maakt niet uit.
In de voorraadkamer kun je producten aanklikken om cadeau te geven, op te eten of te verhandelen op de markt. (Zie uitleg bij xiv).
Studiepunten kun je echter alleen scoren vanuit je ambachtwinkel (bakkerij of jammakerij).

xiii. Studiepunten.
Elke keer als je iets bakt krijg je studiepunten.
Je hebt in elke fase een ander aantal studiepunten nodig om door te mogen naar de toelatingsopdrachten voor het volgende stadium.
Hoeveel je nodig hebt voor elke fase zie je in onze tabellen bij de downloads.
Wanneer je met je muis op de puntenbalk gaat staan verschijnt er een wolkje met hoeveel punten je hebt en hoeveel je nodig hebt.


xiv. Eindproducten.
Alle eindproducten die je maakt komen op de plank in de bakkerij.
Je kunt ze ook kopen op de markt of van de buren cadeau krijgen, die komen ook op je plank.
Om een eindproduct vanaf de plank te gebruiken moet je er op klikken.


xiv. Je eindproduct gebruiken
Met je eindproduct kun je vier verschillende dingen doen.


Je kunt een product cadeau doen aan een buur of vriend.
Het telt wel mee voor de gratis cadeaus die je kunt geven, dus net als wanneer je een gereedschapskist geeft.

Het getal geeft aan hoeveel cadeaus je nog kan weggeven. Als het plaatje grijs is kun je deze dag geen eindproduct meer weggeven.Met de carriŤreknop lever je je eindproduct in voor extra studiepunten.

Het aantal punten dat je extra krijgt is even hoog als voor het maken van dit product. Je kan dit terugvinden in de tabellen.

Je kunt maximaal 5 eindproducten per dag inleveren voor je carriŤre.
Je moet dan wel inleveren via de bakkerij (broodproducten) of jammakerij (jamproducten).


Met de eetknop besteed je je eindproduct aan jezelf.
Wat je krijgt is anders voor ieder type eindproduct.
Met je muis op de eetknop kun je zien wat er voor dit eindproduct telt.
Het staat ook aangegeven in onze tabellen.

Heel vaak is het een extra bedrag aan EP (ervaringspunten).
Maar het kan ook een percentage extra oogst van een bepaald gewas of extra ep van een bepaalde boom zijn. Voor een beperkte tijd!

Je ziet dan het plaatje rechts (maar met je eigen wapen) om je attent te maken dat er een tijdgebonden gebeurtenis bezig is.

Klik je op de dubbele pijl dan vouwt het uit, en ga je daarop staan met je muis dan krijg je een wolkje met toelichting en de resterende tijd.


Met deze knop ga je direct naar de marktsectie ambachten en kun je je eigen producten aanbieden. Dat werkt verder zoals alles wat je op de markt zet.

Op de downloadpagina vind je de tabellen met de maximumprijs die je mag vragen voor elk product.
xvi. Promotie!!!.
Wanneer je voor een fase alle studiepunten hebt behaald kom je in aanmerking voor promotie.
Van leerling naar junior, of van senior naar meester.

Je ziet dat je alle studiepunten van deze fase hebt gehaald door het blauwe uitroepteken naast de puntenbalk.

Door te klikken op het blauwe uitroepteken kom je in de coŲperatie terecht, waar je de 5 opdrachten voor de volgende fase kunt starten.
En dan verloopt het weer zoals vanaf nr. iii is beschreven, nu voor de volgende fase.
Na het voltooien van de 5 opdrachten moet je misschien een keer de bakkerij uitgaan en weer betreden.
Er verschijnt in je map een nieuw blad met een klemmetje. Dus als je naar fase twee gaat:

Je kunt door te klikken op een van de cijfers naar dat blad gaan, dus je kunt ook dingen bakken uit de vorige fase(s).terug naar boven